Openbare en Skoolvakansiedae vir 2018

Openbare en skoolvakansiedae in 2018:

01 Januarie 2018 Nuwejaarsdag
21 Maart 2018 Menseregtedag
30 Maart 2018 Goeie Vrydag
02 April 2018 Gesinsdag
27 April 2018 Vryheidsdag
30 April 2018 Skoolvakansie
01 Mei 2018 Werkersdag
16 Junie 2018 Jeugdag
09 Augustus 2018 Nasionale Vrouedag
10 Augustus 2018 Skoolvakansie
24 September 2018 Erfenisdag
16 Desember 2018 Versoeningsdag
17 Desember 2018 Openbare Vakansiedag
25 Desember 2018 Kersdag
26 Desember 2018 Welwillendheidsdag