Waardes is vir ons belangrik

Ons beleef in ‘n toenemende mate dat basiese waardes as boustene in verhoudinge tussen mense en hul omgewing besig is om te verbrokkel of dat dit net algeheel ontbreek. Vanaf volgende kwartaal gaan ons vir ‘n hele kwartaal stilstaan by ‘n spesifieke waarde en sal graag op u ondersteuning in die projek wil staat maak! In hierdie stadium deel ons graag die volgende waardes met u wat reeds vir die afgelope 4 jaar as ononderhandelbare waardes by Laerskool De Tyger van toepassing is nl. :   

  • Wedersydse respek vir mekaar en andere se eiendom , ongeag geslag, ouderdom, geloof of etnisiteit;
  • Die reg tot gehalte onderrig — binne en buite die klaskamer;
  • Die netheid van ons skoolgebou en terrain;
  • Persoonlike netheid en werktrots;
  • Naasteliefde en omgee vir mekaar as ’n produk van ons Christenskap; 
  • Ongeforseerde dissipline wat uit gesonde ouerskap, selfdissipline en erkenning gebore word.

 

As skoolhoof sal ek dit opreg waardeer indien elke ouer die inhoud van hierdie waardes met hul kinders sal bespreek sodat dit ook vanuit elke ouerhuis ondersteun sal word. Indien ons hierin kan slaag sal ons ook met vrymoedigheid kan sê : “Saam maak ons ‘n verskil!!” Ek is daarvan oortuig dat indien ons kinders met hierdie waardes toegerus is, hul ‘n baie groot  verskil kan maak binne enige omgewing waarin hulle in die toekoms mag leef as kinders en volwassenes! Laat ons dus nie daarvan beskuldig word dat ons ons plig versuim het nie!!