Tygerberg Kinderkoor – 2011

Dehan Germishuys is ‘n graad 7 – leerder.  Hy het onlangs die hoofrol vertolk in die kinderopera, Brundibar.  Hy is tans lid van die Tygerberg Kinderkoor en het ook pragtig presteer tydens die afgelope Kaapse Afrikaanse Eistedfod asook die Tygerberg Internasionale Eistedfod.  Ons is baie trots op hom.

...