n Gebed vir die eksamentyd

n Gebed vir die eksamentyd

O bron van alle ware wysheid en kennis,
Gee aan my in hierdie tyd u vrede –
Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan;
Versterk my en skenk aan my kalmte onder die druk;
Wees nou in my hart sodat ek rustig en bedaard kan wees terwyl ek verantwoording doen;
Wees in my oë sodat ek met onderskeiding sal kan lees en verstaan;
Wees in my hande om hulle sterk te maak en ferm vir die oordra van my verworwe kennis;
Wees in my gedagtes, sodat ek hulle kan orden en sal kan weergee wat ek geleer het.
Dankie vir almal wat in liefde aan my dink en vir my bid.
Wees in hierdie tyd vir my elke dag die weg, die waarheid en die lewe,
deur Jesus Christus, my verlosser en saligmaker.
Amen.

Solly Ozrovech
Ingestuur deur Trudie Brand

...