Beheerliggaam 2015 – 2018

BEHEERLIGGAAM 2015 – 2018

Nico van der Colff   –    Voorsitter, Regsaangeleenthede, Dagbestuur
Elzette Brown   –   Ondervoorsitter, Bemarking
Johan Robinson   –   Ouerkommunikasie
Dawie Botha   –   Finansies/Tesourier
Tersia Stadler   –   Sport
Esmé Louw   –   Geboue en terrain
Elize Bester   –   Nasorg
Heila Roux   –   Sekretariaat
Francois du Toit    –    Personeel, Akademie en Kurrikulere sake

...