WP-NETBALPROEWE

WP-netbalproewe
Baie geluk aan Anke Hickman en Theresa Ritter wat deurgedring het na die volgende rondte van die WP-netbalproewe.
Ons wens vir hulle baie sterkte toe vir die 2de Mei en hoop dat dit baie goed sal gaan.

...