Onderrigfooie 2018

Die onderrigfooie vir 2018 is vasgestel en ons gee graag die inligting aan u deur.

SKOOLFONDS

GRAAD R:            R650      –      Januarie 2017
R1030     –      1 Februarie tot 1 November 2018
R10 680   –      voor 28 Februarie 2018 (Januarie ingesluit)

GRAAD 1 – 7:        R650      –      Januarie 2018
R960      –      1 Februarie tot 1 November 2018
R9980     –      voor 28 Februarie 2018 (Januarie ingesluit)

GRAAD RR: Tot 12:00 R1300 per maand

 

NASORG:

Gr. R       –     R540 per maand (voldag)
Gr. 1-7     –     R500 per maand (voldag)

 

MUSIEK:

1 les per week     –       R700  per kwartaal
2 lesse per week       –       R1300 per kwartaal
Blokfluitgroepe        –       R220  per kwartaal
Blokfluit-graadgroepe –       R350  per kwartaal
Kitaar (vanaf Gr.4)    –       R250  per kwartaal
Ekstra Teorie          –       R350  per kwartaal
Sangonderrig           –       R350  per kwartaal

DEBIETORDERS
Debietorders sal dus vanaf Januarie—November 2018  by u bank aangebied word vir betaling.

...