Adminkantoor

Agter: Me. A. Bekker; Me. E, Coetzee; Me. H. Roux Voor: Me. N. Kotzé

ONTVANGS:
Mev. Annatjie Bekker
E: ontvangs@detyger.co.za

DEBITEURE:
Skoolfonds) Mev. Erika Coetzee
E: debiteure@detyger.co.za

ADMINISTRATIEWE SEKRETARESSE:
Mev. Heila Roux
E: heila@detyger.co.za

FINANSIES:
Mev. Nadine Kotze
E: finansies@detyger.co.za

HOOF:
Mnr. Wiehan Smit
E: hoof@detyger.co.za

ALGEMEEN:
E: lsdetyger@telkomsa.net

Bankbesonderhede:
Laerskool De Tyger
Absa
Tjek: 390490046
Tak: 632005
Verwysing: Rekeningnommer of kind naam