Skoolbeheerliggaam

Agter v.l.n.r is mnr. Johan Robinson, mev. Esme Louw, mev. Charelle Keyter, mev. Heila Roux (sekretaresse), mnr. Alfred de Vries en mnr Wiehan Smit Voor v.l.n.r is mnr Dawie Botha (tesourier), mnr. Nico van der Colff (voorsitter) en mev. Elzette Brown (onder-voorsitter).